Bodysuit Rudy by Lybra @ Anybody

Bodysuit Rudy by Lybra @ Anybody

 

Second Life Fashion credit :

*Hair :  ICONIC – Alexandra – @ Uber Birthday round

Head  : .LeLutka.Bento Mesh Head.Chloe 2.7

*Eyes : [theSkinnery] – Palermo Eyes (applier omega on lelutka eyes)

*Skin on head & shape : [theSkinnery] Alix (LeLutka Applier) sorbet – @ Shiny Shabby

*Skin on body : [theSkinnery] Maitreya Skin Applier SLIM Nip1 – sorbet (new body applier with new color)

*Lips : [theSkinnery] – Alix Lipstick Kit (LeLutka Applier) -> Group gift

Body : Maitreya Mesh Body – Lara V4.1

*Bodysuit : LYBRA .  Rudy – @ Anybody July

Pose : TuTy’s – iconic girl pose 2S

Advertisements

Leave a Reply

%d bloggers like this: